logotyp
Login

Aktuality

Aktuality jednotlivých tříd najdete v podsekcích tříd

Modrý koníček, Žlutý koníček, Červený koníček, Zelený koníček

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče, plánujte již dnes své dovolené !!!

Naše mateřská škola bude uzavřena v době od 12. 7. do 22. 8. 2021

Náhradní provoz zajišťují:

 MŠ Sady pionýrů 26. 7. – 8. 8. 2021

  MŠ Terezínská 9. 8. - 22. 8. 2021

UPOZORNĚNÍ: v letošním roce jsou v období 12. 7. - 25. 7. 2021 uzavřeny všechny 3 mateřské školy současně bez náhradního provozu.

K zařazení dítěte do náhradního provozu je třeba podat písemnou žádost na každou mateřskou školu zvlášť. Žádosti o umístění dětí do náhradních MŠ budou k dispozici ve třídách naší MŠ od poloviny května. Vyplněné žádosti odevzdáte zpět do svých tříd nejpozději do 6. 6. 2021, budou předány hromadně do příslušných MŠ. Přijetí dětí podléhá správnímu řízení ředitelky každé školy.

Upozorňujeme všechny rodiče, že prázdninový provoz je organizován pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Provoz všech lovosických MŠ je během prázdnin omezen.

Během letních prázdnin, kdy je naše MŠ v provozu, bude vybírána úplata ve výši 20,00 Kč na jeden den pobytu dítěte v MŠ.

Děti, které nebudou o prázdninách chodit do MŠ je třeba písemně odhlásit.Tiskopisy pro odhlášení dítěte z MŠ na prázdniny můžete vyplnit na třídách od 24. 5. 2021.

Vánoční provoz

UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE !!!

naše mateřská škola bude koncem roku 

uzavřena v době

 od 24. 12. 2020 do  1. 1. 2021

Informace k organizaci školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,
nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020. Provoz mateřské školy není omezen, bude však probíhat za zpřísněných podmínek.

V zájmu zdraví a bezpečnosti svých dětí, voďte do mateřské školy pouze zdravé děti.

- dítě do školky přichází v doprovodu pouze jedné, nejlépe dospělé, osoby
- svůj příchod ohlaste pomocí domácího telefonu, vyčkejte otevření dveří, popř. ohlášení učitelky
- u vchodu použijte dezinfekci na ruce
- v šatně dodržujte odstup od ostatních a zbytečně se nezdržujte
- dítě předejte učitelce, která dohlédne, aby si dítě ihned po příchodu umylo dostatečně ruce
- pokud jsou u dítěte při příchodu patrné příznaky infekčního onemocnění, nebude přijato
- pokud se příznaky u dítěte objeví v průběhu dne, budete vyzváni k jeho bezodkladnému vyzvednutí z MŠ
- děti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

- DŮLEŽITÉ !!! na pitný režim noste dětem plastovou lahev, kterou si bezpečně pozná (cyklistická lahev). Lahev je nutno denně odnést, doma umýt a další den opět přinést. Lahev nezapomeňte též podepsat.

Pokyny pro provoz se mohou průběžně měnit, dle konkrétní situace v našem regionu.

Rozpis dětí do tříd najdete na tabuli při příchodu do školky na rozcestí u borovice. Bližší informace, ohledně provozu budou vyvěšeny přímo v šatnách jednotlivých tříd.

Třídní schůzky se budou konat v druhé polovině září, datum bude upřesněn.

KARANTÉNA UKONČENA

Karanténa z důvodu výskytu Covid-19 byla ukončena a od 9. 11. 2020 je škola opět v plném provozu. Pokud si dále necháte děti doma, především děti v posledním ročníku, prosím o omluvenku na e-mail školy: msukonicka@seznam.cz. Nebude nutno vyplňovat omluvenku do sešitu v šatně. Děkuji za pochopení, všem přeji pevné zdraví. ZM

Informace k organizaci školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,
nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020. Provoz mateřské školy není omezen, bude však probíhat za zpřísněných podmínek.

V zájmu zdraví a bezpečnosti svých dětí, voďte do mateřské školy pouze zdravé děti.

- dítě do školky přichází v doprovodu pouze jedné, nejlépe dospělé, osoby
- svůj příchod ohlaste pomocí domácího telefonu, vyčkejte otevření dveří, popř. ohlášení učitelky
- u vchodu použijte dezinfekci na ruce
- v šatně dodržujte odstup od ostatních a zbytečně se nezdržujte
- dítě předejte učitelce, která dohlédne, aby si dítě ihned po příchodu umylo dostatečně ruce
- pokud jsou u dítěte při příchodu patrné příznaky infekčního onemocnění, nebude přijato
- pokud se příznaky u dítěte objeví v průběhu dne, budete vyzváni k jeho bezodkladnému vyzvednutí z MŠ
- děti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

- DŮLEŽITÉ !!! na pitný režim noste dětem plastovou lahev, kterou si bezpečně pozná (cyklistická lahev). Lahev je nutno denně odnést, doma umýt a další den opět přinést. Lahev nezapomeňte též podepsat.

Pokyny pro provoz se mohou průběžně měnit, dle konkrétní situace v našem regionu.

Rozpis dětí do tříd najdete na tabuli při příchodu do školky na rozcestí u borovice. Bližší informace, ohledně provozu budou vyvěšeny přímo v šatnách jednotlivých tříd.

Třídní schůzky se budou konat v druhé polovině září, datum bude upřesněn.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Resslova 974, Lovosice

pro školní rok 2020/2021

Děti přijaté k 1. 9. 2020 s nástupem od 1. 9. 2020:

 

18

31

39

49

19

32

41

51

20

33

44

54 *)

21

34

45

59 *)

28

35

46

61

29

37

47

68

30

38

48

 

 

Děti přijaté k 1. 9. 2020 s nástupem od 1. 11. 2020:

17

23

24

60 *)

 

 

 

 

Děti přijaté k 1. 1. 2021 s nástupem od 1. 1. 2021:

22

26

27

40

42

52

 

 

*)   Dětem s registračními čísly 54, 59 a 60 bude Rozhodnutí o přijetí vystaveno až po doložení posledního povinného očkování. Pokud nebude doloženo, nemohou být děti přijaty. Potvrzení předložte ve vlastním zájmu co nejdříve.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v pondělí 29. června 2020   na zahradě MŠ od 15,00 hod. Bude ještě e-mailem potvrzeno.

Je třeba doplnit dokumentaci pro přijaté děti: evidenční list, přihlášky ke stravování, souhlasy GDPR. Budete též seznámeni s postupným nástupem dětí mladších tří let dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání a dalšími informacemi o průběhu vzdělávání, platbách stravného, úplaty za předškolní vzdělávání atd.

V Lovosicích dne 26. 5. 2020

                                                                                        Bc. Zdena Mikynová

                                                                                                       

 

 

 

Pracovní listy pro předškoláky

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci, kdy děti nemohou navštěvovat mateřskou školu, aby plnily povinnou předškolní docházku, nabízíme vám vhodné stránky, kde jsou postupně zveřejňovány výukové pracovní listy pro předškoláky. Pracovní listy jsou připravené ke stažení a můžete s dětmi doma procvičovat různé dovednosti, které jsou důležité pro nástup do základní školy. Zde na našich stránkách rozklikněte nadpis Pracovní listy ... v sekci Akce měsíce nebo Zajímavé odkazy. Pokud k nám máte nějaké dotazy ohledně vzdělávání, pište na e-mail školy: msukonicka@seznam.cz

Mobilní rozhlas

Vážení rodiče,
již se k vám určitě dostala informace, že město Lovosice bude pro své občany zřizovat Mobilní rozhlas pro lepší informovanost občanů. V odkazu uvedeném níže si můžete přečíst podrobnosti. Další informace naleznete též v v sekci Akce měsíce po kliknutí na nadpis Mobilní rozhlas. Tiskopisy k registraci jsou k dispozici v jednotlivých třídách, vyplněné můžete odevzdat zpět učitelkám. Děkujeme za pozornost.
Zdena Mikynová

Informace naleznete v tomto odkazu:
Mobilní rozhlas

Několik informací pro rodiče nově nastujících dětí

Uteklo to jako voda a děti půjdou poprvé do mateřské školy.
Děti půjdou do neznámého prostředí, poprvé budou alespoň chvilku bez maminky nebo tatínka. Někdo půjde statečně, někdo se slzičkami, které však brzy zmizí. V prvních dnech však není vhodné, aby dítě bylo ve školce celý den. O způsobu zvykání, který je u každého dítěte jiný, se domluvíte s paní učitelkou ve třídě.
V šatně si najdete svoji značku, pokud ji nenajdete, paní učitelka Vám ráda pomůže.
Všechny potřebné informace ohledně věcí, které dítě potřebuje do školky, najdete na nástěnkách v jednotlivých šatnách. Vaše dotazy zodpoví i paní učitelky, popř. můžete je zasílat e-mailem.
Na první den vezměte do školky pouze bačkůrky a věci na převlečení, pro případ .... (malé nehody).
Je nutné, aby dítě bylo ve školce bez plen a dodržovalo základní hygienu.
Rozdělení dětí do tříd najdete v aktualitách jednotlivých tříd.

Zřízení inkasa pro platbu stravného a úplaty

Vážení rodiče,
vzhledem k častým dotazům zde uvádím údaje pro zřízení inkasa ve prospěch účtu školy. Obědy a úplata se platí formou inkasa z Vašeho účtu vždy v následujícím měsíci po ukončeném měsíci docházky. Účtuje se skutečná částka, tzn. 420,- Kč úplaty, která je stálá, plus cena za stravné dle docházky dítěte.
Inkaso si zařiďte ve své bance ve prospěch účtu MŠ Resslova 974, Lovosice, vedeného u KB Lovosice, č.ú. 2016790237/0100. Minimální limit inkasa zadávejte 1200,- Kč. Potvrzení o zřízení inkasa se jménem dítěte odevzdejte vedoucí školní jídelny, paní Heřmanovské, popř. ředitelce školy Zdeně Mikynové nejpozději do poloviny měsíce září 2015. Týká se i dětí, které budou nastupovat později. Pro děti s odloženým nástupem můžete podat písemnou žádost o snížení úplaty na 210,- Kč měsíčně. Žádost se podává na předepsaném tiskopise přímo ředitelce školy. Pokud máte další dotazy, ptejte se.
Z. Mikynová

Co potřebují děti do mateřské školy

Vzhledem k častým dotazům, co vše potřebují děti do mateřské školy, je zde uveden seznam nejdůležitějších věcí. Další informace pro vás chystají paní učitelky do šaten jednotlivých tříd. Seznam dětí podle tříd je vyvěšen v oknech u vchodu do hlavní budovy MŠ.

Do mateřské školy děti potřebují:

  • bačkory, které se dětem dobře obouvají (ne pantofle)
  • pyžamko, pokud budou v MŠ spát
  • tepláky na převlečení do školky a ven ( využíváme pro pobyt venku hlavně zahradu, kde si děti velmi často hrají na písku)
  • sukýnky pro dívky (není podmínkou, ale rády je nosí)
  • menší děti též náhradní oblečení: triko, spodní prádlo a punčocháče nebo ponožky
  • kartáček na zuby a zubní pastu
  • hřeben, dívky s dlouhými vlasy raději kartáč
  • hrneček na pitný režim během dne
  • 1 balík papírových kapesníků

Vše označené jménem dítěte, popř. jeho značkou.

Děkujeme za vstřícnost a těšíme se na spolupráci.
Zdena Mikynová

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Resslova 974/1
410 02 Lovosice

Telefon:
416 535 815

Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červ. koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861


e-mail:
reditelka@msukonicka.cz
jidelna@msukonicka.cz


č. účtu: 2016790237/0100

NOVINKY

Mikuláš

Mikulášská nadílka pro děti se bude konat v pondělí 6. 12. během dopoledne formou dětského představe...

Uzavření školky

Mateřská škola bude uzavřena v době od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Všem dětem a jejich rodičům i pra...

Vánoční fotografování dětí

Fotografie jsou připraveny k vyzvednutí ve třídách. Cena jednoho souboru je 300,- Kč.

Upozornění

Žádáme rodiče, aby v případě, že jsou děti v Covidkaranténě, toto bezprostředně oznámili přímo ředit...

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni

C Pracovní listy-klikni zde

C Pracovní listy-klikni

MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign