logotyp
Login

Zápis do Mateřské školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Resslova

Sady pionýrů

a Terezínská Lovosice

se koná ve dnech 4. a 5. května 2020

 

4. 5. od 09.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00 hodin

5. 5. od 09.00 do 11.30 hodin

v příslušných mateřských školách

 

Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

rodný list dítěte

průkaz pojištěnce

doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz)

Jak zápis probíhá?

Zápis do Mateřské školy Resslova 974, Lovosice probíhá vždy ve vyhlášeném termínu v průběhu měsíce května. U zápisu proběhne krátký zápisový pohovor  s registrací dítěte, zákonný zástupce dítěte odevzdá kompletní žádost s potvrzením lékaře, popř. ji obdrží na místě, po zápisu do podacího deníku obdrží registrační číslo pro přijímací řízení a v případě, že přebíral žádost až u zápisu, odevzdá ji do 7 dnů vyplněnou i s lékařským potvrzením. Žadatelem je dítě, které žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím svého zákonného zástupce. Na základě vyhodnocení žádosti, dle kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti rozhodnutí o přijetí, popř. nepřijetí dítěte do mateřské školy. Informace o přijetí se oznamuje vyvěšením seznamu registračních čísel přijatých dětí na vývěsce a webových stránkách školy. 

Tiskopis žádosti je každým rokem, 14 dní před datem zápisu, k dispozici přímo v MŠ. Celoročně je tiskopis na webových stránkách školy v dokumentech ke stažení

Kritéria, podle kterých budou žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zpracovány:

hlavní kritéria

  • děti pětileté s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti čtyřleté s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti tříleté s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
  • děti pětileté s povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm v Lovosicích
  • věk dítěte sestupně
  • ostatní

pomocná kritéria

  • sourozenec v MŠ

Postup při rozhodování

Termín pro přijímání žádostí je stanoven vždy na 7 dnů po sobě jdoucích, počítáno od druhého dne vyhlášeného zápisu pro daný školní rok. Žádosti prokazatelně doručené v tomto termínu se vyřizují přednostně. Později podané žádosti budou posuzovány samostatně a vyřizovány dodatečně podle volné kapacity školy.

Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných hlavních kritérií, při shodě bodů se přihlíží ke kritériím pomocným. Není přihlíženo k pořadí, v jakém se děti k zápisu dostaví. Důležité je odevzdat zpět do mateřské školy kompletně vyplněnou žádost s lékařským potvrzením nejpozději do 7 dnů od zaregistrování dítěte. Registrace dítěte není žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a pokud není podaná žádost, není dítě do přijímacího řízení zařazeno. 

Možnost vyjádřit se ke spisu je stanovena na 14. a 15. den od druhého dne zápisu do MŠ, v době od 9,00 do 11,30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne zápisu do MŠ na webových stránkách školy www.msukonicka.cz , ve vývěsce školy naproti obchodnímu středisku Centrum a ve výloze Rehabilitace „Mezian“ v Dlouhé ulici, v podobě registračních čísel, která byla předána při zápisu. Viz registrační list.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Resslova 974/1
410 02 Lovosice

Telefon:
416 535 815

Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červ. koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861


e-mail:
msukonicka@seznam.cz

č. účtu: 2016790237/0100

AKCE MĚSÍCE

Vánoční focení

Ve středu 3. 12. se budou děti během dopoledne fotit jednotlivě s vánoční tematikou. Dětem dejte vhodné oblečení. Fotit se budou všechny děti, pokud nechcete dítě vyfotit, oznamte to učitelce ve třídě. Odběr fotografií dobrovolný. Sourozenci se fotí společně, samostatně pouze na přání rodičů s následným závazným odběrem.

Angličtina

Ve středu 25.11. od 12,30h. začíná angličtina pro děti ze třídy Zeleného koníka. Děti, které do školky nyní nechodí, mohou přijít pouze na angličtinu. Pro děti ze třídy Modrého koníka, které již mají kurz zahájený, se nic nemění.

Pozdrav ze ZŠAB

Děti, které půjdou v září do školy mají ve školce dáreček od dětí ze ZŠAB. I když děti nyní do školky nechodí, můžete si dáreček u nás vyzvednout.

Upozornění

Žádáme rodiče, aby v případě, že jsou děti v Covidkaranténě, toto bezprostředně oznámili přímo ředitelce školy na e-mail: msukonicka@seznam.cz nebo SMS zprávou na tel.č. 731565879 s uvedením jména dítěte. Děkujeme.

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

B Pracovní listy-klikni zde

C Pracovní listy-klikni zde


MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign