logotyp
Login

Archiv starších aktualit

Pomáháme zvířátkům v lese

Pomáháme zvířátkům v lese

Paní Zima nám v letošním roce poslala velkou nadílku sněhu na pole, louky a lesy, a proto zvířata v lese potřebovala pomoc. O lesní zvířata se starají především myslivci, kteří jim do krmelců chystají samé dobroty, ale pomohly jim i děti z naší školky.
Akce "Pomáháme zvířátkům v lese", kterou ve školce v lednu vyhlásila paní učitelka Ála, se setkala s velkým zájmem rodičů a dětí. Děti ukázaly, že jim život zvířat v lese není lhostejný. Do školky přinesly velké množství dobrot: jablíčka, mrkev, suchý chleba a rohlíky, semínka slunečnic, zrní, kaštany a žaludy. Všechny dobroty byly odevzdány myslivcům a odvezeny do krmelců na přikrmování zvěře.
Za ochotu a pomoc dostaly děti od myslivců sladkou odměnu.

Děkujeme všem dětem i rodičům, kteří se do akce zapojili. 

 

Uzavření školy během hlavních prázdnin

Vážení rodiče, plánujte již dnes své dovolené !!!

Naše mateřská škola bude uzavřena v době od 1. 7. do 9. 8. 2020

 

Náhradní provoz zajišťují:

 MŠ Sady pionýrů 1. 7. – 12. 7. 2020

  MŠ Terezínská 27. 7. - 9. 8. 2020

UPOZORNĚNÍ: v letošním roce jsou v období 13. 7. - 26. 7. 2020 uzavřeny všechny 3 mateřské školy současně bez náhradního provozu.

 

K zařazení dítěte do náhradního provozu je třeba podat písemnou žádost na každou mateřskou školu zvlášť. Žádosti o umístění dětí do náhradních MŠ budou k dispozici ve třídách naší MŠ začátkem května. Vyplněné žádosti odevzdáte zpět do svých tříd nejpozději do 31. 5. 2020. Přijetí dětí podléhá správnímu řízení ředitelky každé školy.

Upozorňujeme všechny rodiče, že prázdninový provoz je organizován pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Provoz všech lovosických MŠ je během prázdnin omezen.

Během letních prázdnin, kdy je naše MŠ v provozu, bude vybírána úplata ve výši 20,00 Kč na jeden den pobytu dítěte v MŠ.

Děti, které nebudou o prázdninách chodit do MŠ je třeba písemně odhlásit.Tiskopisy pro odhlášení dítěte z MŠ na prázdniny můžete vyplnit na třídách od 25. 5. 2020.

Znovuotevření školy

Vážení rodiče,

mateřská škola bude znovu otevřena od pondělí 18. 5. 2020 a to za následujících podmínek:

- účast dětí v předškolním vyučování je na zvážení rodičů ( Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s rizikovými faktory, viz odkaz)

- z důvodu obecného zájmu všech zúčastněných bude škola v omezeného provozu. Pokud máte možnost, nechte své děti doma. Jsme tak schopny zajistit bezpečný chod školy pro děti zaměstnaných rodičů. Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory  dětí i členů společné domácnosti. Zamyslete se a zvažte riziko, v případě nákazy musí  děti a zaměstnanci povinně do 14 denní karantény a MŠ bude opět uzavřena.

 - v případě sebemenších příznaků ( zvýšená teplota, kašel, ztráta čichu, chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest-rýma ) bude dítě izolováno a budete vyzváni k jeho neprodlenému vyzvednutí. Ostatní děti a zaměstnanci povinně použijí roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. O podezření bude informována spádová hygienická stanice. Pokud bude dítě s příznaky respiračního onemocnění odesláno domů, další návrat do MŠ je možný pouze s potvrzením lékaře, že je dítě zdravé.

- s textem Čestného prohlášení, které jsou zákonní zástupci dětí povinni podepsat před opětovným nástupem dítěte do MŠ se můžete seznámit zde na našich webových stránkách v sekci Akce měsíce - Čestné prohlášení. Pokud máte možnost, tento tiskopis si můžete stahnout a přinést do MŠ již podepsaný.

Pokud máte dotaz, kontaktujte ředitelku školy 731 565 879 ohledně vaší konkrétní situace.


               Provoz mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

Z důvodu personálního a organizačního zabezpečení chodu MŠ a dle bezpečnostních a hygienických pravidel v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.14/2005 Sb,. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

                      bude provoz omezen na dobu od 6,00 do 15,30 hodin

- nedoporučujeme, aby do areálu MŠ ( zahrada ) vstupovali osoby starší 65let s přidruženými chronickými chorobami a ti, kteří patří do rizikové skupiny.

Dalšími rizikovými faktory jsou:

-          chronické onemocnění plic (astma)

-          onemocnění srdce nebo cév, hypertenze

-          porucha imunitního systému (protinádorová léčba, transplantace….)

-          těžká obezita

-          diabetes

-          chronické onemocnění ledvin

-          onemocnění jater

- při prvním příchodu je nutno podepsat Čestné prohlášení o neexisteci příznaků virového infekčního onemocnění (můžete předem tiskopis stáhnout z našich stránek viz. Dokumenty ke stažení a přinést prohlášení již podepsané), při delší nepřítomnosti je nutno podepsat nové prohlášení

- doprovod dětí nevstupuje do MŠ, ohlásí mikrofonem svůj příchod, předá dítě u dveří pověřenému zaměstnanci MŠ, který provede ranní zdravotní filtr a dítěti změří teplotu. Dítě je přijato, pokud nejeví příznaky nemoci. Při odchodu je dítě předáno opět u dveří MŠ. Při příchodu i odchodu dodržujte bezpečnou vzdálenost 2m. Buďte, prosím, ohleduplní.

- na pitný režim přineste dětem plastovou lahev, kterou si bezpečně pozná (cyklistická lahev)

- dítě si  může  sundat roušku při ranním předávání za asistence rodiče (rodiče poučí dítě, jak správně roušku nandavat i sundavat) a vloží ji do svého igelitového sáčku či jiného, v šatně odloží roušku, převlékne se, v umývárně umyje ruce (správná technika mytí rukou), osuší je do jednorázového ručníku,, potom vstupuje do třídy

- v provozu bude třída Žlutého koníka v horní budově a třída Zeleného koníka v dolní budově. Děti budou v uzavřených a izolovaných skupinách.

- ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ děti ani pedagogičtí pracovníci nemusí mít roušku. Provozní pracovníci ano, pokud vstupují do prostor, kde se pohybují děti.

- stravování bude možné bez omezení, ovšem při dodržení přísných hygienických pravidel, děti si nebudou samostatně připravovat příbory, pití ani talíře ( děti budou poučeny )

- bude preferován pobyt venku a to pouze na zahradě MŠ ( obě skupiny izolovaně )

- bude zajištěna průběžná dezinfekce všech povrchů, WC, umyvadel, intenzivní větrání vnitřních prostorDěkuji za pochopení, vstřícnost a spolupráci. Od 1. 6. 2020 se bude provoz MŠ postupně rozšiřovat podle počtu příchozích dětí. Všechny kulturní a ostatní společné akce školy jsou do konce června zrušeny.

Vrácení peněz za zrušené akce

   ANGLIČTINA  - VRÁCENÍ PENĚZ ZA NEODUČENÉ HODINY

Kvůli současné situaci vám budu vráceny peníze za neodučené hodiny angličtiny.

Rodiče, zašlete váš kontaktní email na adresu školy msukonicka@seznam.cz, obratem Vám bude zaslán email lektorky, na který odešlete zprávu s Vašimi údaji:

  • jméno a příjmení dítěte
  • název mateřské školy
  • číslo účtu, na který budete chtít peníze odeslat

Lektorkou bude vrácena částka 840,- Kč, odučena byla pouze 1 hodina (60,- Kč)

 

PLAVÁNÍ dětí ze třídy Modrého koníka - VRÁCENÍ PENĚZ

Peníze budou převedeny na vaše účty, prosím o kontrolu

 

OZDRAVNÝ  POBYT  - VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ZÁLOHY

Peníze byly dnes převedeny na vaše účty, prosím o kontrolu

                                            
                                                       ZÁLOHY  DIVADEL

Zůstatek záloh předškoláků na divadla bude vrácen na vaše účty po vyúčtování v červnu 2020. V případě, že je v MŠ mladší sourozenec, bude případný zůstatek převeden jemu.


RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Mateřská škola
Resslova 974/1
410 02 Lovosice

Telefon:
416 535 815
Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červ. koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861

e-mail:
msukonicka@seznam.cz
jidelna@msukonicka.cz
DS: 4qx45af
č. účtu: 2016790237/0100

NOVINKY

Školní projekt "Malujeme na ploty "

clanek
V týdnu od 18.9. do 22.9.2023 probíhal v naší MŠ projekt " Malujeme na ploty ". Ve fotogalerii se mů...

Schůzka rodičů

Vážení rodiče, v úterý, 19.9.2023 v 15.30 hodin

Nový školní rok 2023 - 2024Letní prázdniny brzy skončí a začne nový školní rok 2...

Změna výše platby stravného od 1. 9. 2022

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám potravin bude od 1. 9. 2022 navýšeno stravné v MŠ....

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni

C Pracovní listy-klikni zde

C Pracovní listy-klikni
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign