Login

Archiv starších aktualit

Uzavření MŠ během letních prázdnin

Vážení rodiče, plánujte již dnes své dovolené !!!

Naše mateřská škola bude uzavřena v době od          1. 7. do 13. 8. 2017

 

Náhradní provoz zajišťují:

MŠ Terezínská 31. 7. – 13. 8. 2017

MŠ Sady pionýrů 3. 7. - 16. 7. 2017

UPOZORNĚNÍ: v letošním roce jsou v období 17. 7. - 30. 7. 2017 uzavřeny všechny 3 mateřské školy současně bez náhradního provozu.

 

K zařazení dítěte do náhradního provozu je třeba podat písemnou žádost na každou mateřskou školu zvlášť. Žádosti o umístění dětí do náhradních MŠ budou k dispozici ve třídách naší MŠ začátkem května. Vyplněné žádosti odevzdáte zpět do svých tříd nejpozději do 31. 5. 2017. Přijetí dětí podléhá správnímu řízení ředitelky každé školy.

Upozorňujeme všechny rodiče, že prázdninový provoz je organizován pouze pro děti pracujících rodičů. Provoz všech lovosických MŠ je během prázdnin omezen.

Během letních prázdnin, kdy je naše MŠ v provozu, bude vybírána úplata ve výši 21,00 Kč na jeden den pobytu dítěte v MŠ.

Děti, které nebudou o prázdninách chodit do MŠ je třeba písemně odhlásit.Tiskopisy pro odhlášení dítěte z MŠ na prázdniny můžete vyplnit na třídách od 25. 5. 2017.

Zápis do mateřské školy ve dnech 3. a 4. 5. 2017

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 se koná ve dnech
3. a 4. 5. 2017 vždy od 9 do 11,30 hod. a od 12,30 do 14,00 hod.
Povinně se k zápisu dostaví děti, které do začátku školního roku 2017/2018 dovrší 5 let věku.

Při zápisu je třeba předložit:
rodný list dítěte 
průkaz pojištěnce dítěte
doklad o trvalém bydlišti - občanský průkaz zákonného zástupce.
K zápisu se dostavte i s dítětem. K samotnému zápisu není třeba dítě připravovat. Pro orientaci uvádíme, co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět:
- reagovat na své jméno
- částečně se obléknout a svléknout, nebo se o to alespoň snažit (dětem s oblékáním a svlékáním pomáháme, ale postupně s věkem dítěte podporujeme jeho samostanost)
- poznat si své věci
- alespoň částečně komunikovat se svým okolím
- udržovat hygienu (bez plen!)
- umýt a utřít si ruce
- smrkat (částečně s dopomocí)
- samostatně jíst lžící 
- pít z hrnečku
Žádost o přijetí a tiskopis pro potvrzení lékaře je možno stahnout z našich stránek v sekci  Dokumenty ke stažení nebo vyzvednout v mateřské škole během měsíce dubna.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Resslova 974, Lovosice

Do mateřské školy jsou od 1. 9. 2017 přijaty děti, které mají následující registrační čísla:

 

51

60

70

80

90

106

52

61

72

81

91

 

54

62

73

82

93

 

55

63

74

83

 

 

57

64

75

84

 

 

58

67

77

85

 

 

59

69

78

86

 

 

 

 

79

 

 

 

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se koná ve čtvrtek 8. června 2017 od 15,00h. ve třídě, kde se konal zápis. Do MŠ byl přijat maximálně možný počet dětí. Kapacita školy je naplněna.

Je třeba doplnit dokumentaci pro přijaté děti. Budete též seznámeni s postupným nástupem dětí mladších tří let a dalšími informacemi o průběhu vzdělávání, platbách atd.

 

Prosím rodiče dětí, které nebyly přijaty, aby se dostavili k projednání a převzetí rozhodnutí o nepřijetí v pondělí 5. června 2017 v době od 9 do 11 hodin do kanceláře ředitelky školy.

                                                                       Bc. Zdena Mikynová, ředitelka školy  

Seznamy dětí pro školní rok 2017/2018

V rámci školy se může konečné rozdělení dětí do tříd změnit. Děkuji za pochopení ZM.
 

Modrý koník – třída dole, děti 4,5 – 6,5 leté

Žlutý koník – třída nahoře, děti 2,5 – 4,5 leté

Učitelky: Bc. Mikynová Zdena, Benešová Iva
Pišlová Dominika 
Asistent pedagoga: Pišlová Dominika

Učitelky: Nytlová Marcela, Bc. Štolbová Kateřina, Maláková Dobroslava

Čepičková Anežka

Beránková Karolína

Červenka Petr

Bouček Matěj

Černohorský Matyáš

Dlouhá Jolana

Doležalová Klára

Dragounová Karolína

Eichlerová Magdaléna

Fečo Tomáš

Eliášová Abigail Regina

Fiedlerová Eliška

Garabášová Ema

Červeňáková Viktorie

Gasserová Sofie

Geletič Radek

Hlinka Anton

Hoffman Jiří

Hoffmanová Anna

Hrdličková Lucie

Jelínek Richard

Jelínek Václav

Kulhánek Ivan

Jiránková Magda

Kurková Kateřina

Kocourek Jakub

Luc Daniel

Kodetová Viktorie

Martykánová Adéla

Koulová Hana

Mayerová Elena

Lněničková Anna

Mirvaldová Denisa

Ziková Elen

Müller Jakub

Mayerová Sandra

Müllerová Karolína

Miler Tobias

Pícha Jakub

Pošvová Lucie

Sotner Jakub

Prošek Alexandr

Uyen Nhi Tran

Ševelová Alena

Vaňková Karin

Šírek Martin

Focke Tereza

Šmejkalová Denisa

Korová Diana

Vachová Vanesa

Mikel Karel

Wach Jonáš

 

 

 

 V rámci školy se může konečné rozdělení dětí do tříd změnit. Děkuji za pochopení ZM.

Seznam dětí pro školní rok 2017/2018 – Dolní budova

Červený koník – třída dole, děti 3 – 4,5 leté

Zelený koník – třída nahoře, děti 4,5 – 6,5 leté

Učitelky: Frieserová Zlatuše, Chodová Alena

Učitelky: Joachimsthalerová Lenka, Machová Pavlína

Bačkovský Radek

Kupová Kateřina

Beran Šimon

Barthová Emma

Berková Annemarie

Bernášková Tereza

Blínová Elen

Tischler Tobiáš

Cigánková Vanesa

Černá Adéla

Doležal Ondřej

Fischer David

Dryák Adam

Havrda Filip

Fischer Samuel

Hrnčířová Nela

Reinhart Jan

Chládek Adam

Hrstková Lucie

Jakubec Ondřej

Hřebík Marek

Korová Diana

Hypš Lukáš

Landová Natálie

Kroupová Štěpánka

Lébr Sebastian

Landová Nikola

Marešová Elen

Malá Adéla Viktorie

Melnik Karyna

Maier Adam

Miko Mikuláš

Novotná Václav

Mrázková Valentýna

Neuman Sebastián

Novák Marek

Sedláček Jakub

 

Sembdnerová Emílie Violeta

Rychtarech Jozef

Szökeová Linda

Skokanová Tereza

Skalický Štěpán

Tichá Žofie

Šlapáková Anna

Blín Lukáš

Šulc Ladislav

Vaňková Melisa

Tichá Magdaléna

Vlčková Eliška

Mašínová Marie

Záhorka Oldřich

Mazánek Emma Evelyn

Záleský Jaroslav

Bajer Václav 

Mazánek Anna Elizabeth

Pozvánka na zajímavá setkání

Milí rodiče,

na základě spolupráce školy a rodiny a po vyhodnocení témat, která vás zajímají,

vás zveme na „TŘI SPOLEČNÁ SETKÁNÍ“, která budou přínosem pro vás i pro vaše děti.

Setkání s krátkou přednáškou a besedou, kde bude prostor na otázky a odpovědi se konají:

 

Čtvrtek 8. 3. 2018 od 15,30 – PhDr. Kateřina Pešková

Téma: „Hranice ve výchově a jejich důležitost pro další rozvoj dítěte“

Čtvrtek 22. 3. 2018 od 16,00 – Mgr. Oluše Hájková

Téma: „Školní zralost a logopedická prevence, důležitost správné výslovnosti u dětí“

Čtvrtek 5. 4. 2018 od 15,30Mgr. Monika Brandýská

Téma: „Jak usnadnit dětem nástup do ZŠ, příprava na vstup do ZŠ, spolupráce školy
s rodinou

 

 

Těšíme se na vás v dané dny ve třídě Modrého koníka. Svoji účast, prosím, oznamte

učitelkám ve třídě. Doporučujeme účast především rodičům předškoláků.

Za váš zájem předem děkujeme.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Resslova 974, Lovosice

 

Do mateřské školy jsou od 1. 9. 2018 přijaty děti,

které mají následující registrační čísla:

 

7118

8518

9418

10418

7218

8618

9518

10518

7318

8718

9818

10718

7818

8818

9918

11118

7918

8918

10118

11218

8118

9118

10218

11418

8318

9218

10318

 

 

 

Od 1. 1. 2019 jsou do mateřské školy přijaty děti,

které mají následující registrační čísla:

 

8218

8418

9318

 

 

Děti s registračními čísly 10018 a 11018 mohou být přijaty po dodání lékařského potvrzení o povinném očkování, a to nejpozději do 15. 6. 2018.

 

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se koná ve středu 20. června 2018 od 15,00h. ve třídě, kde se konal zápis.

Je třeba doplnit dokumentaci pro přijaté děti, přihlášky ke stravování, souhlasy GDPR. Budete též seznámeni s postupným nástupem dětí mladších tří let a dalšími informacemi o průběhu vzdělávání, platbách atd.

 

 

V Lovosicích dne 6. 6. 2018

Bc. Zdena Mikynová

ředitelka školy

 

AKCE MĚSÍCE

Prázdniny

Všem dětem i rodičům přejeme hezké prázdniny. Naše mateřská škola bude o prázdniny otevřena od 29.7. do 9. 8. a následně od 26. 8. Nový školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019. Seznamy dětí podle rozdělení do tříd budou zveřejněny v posledním prázdninovém týdnu na nástěnce v mateřské škole.

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Výsledky najdete v sekci Aktuality, můžete kliknout zde přímo na nadpis Výsledky ....

Mobilní rozhlas

Vážení rodiče, po rozkliknutí nadpisu se zobrazí informace o nové službě, kterou bude nabízet město Lovosice. Registrační formulář obdržíte od učitelek na třídě a vyplněný vrátíte zpět do školky. Registraci do systému provede pracovník MÚ Lovosice. Věříme, že aplikace bude přínosná pro nás, pro vás i pro širokou veřejnost. Děkujeme za vstřícnost.

MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign