logotyp
Login

Několik informací pro rodiče:

Chystáte se k zápisu do naší mateřské školy?  Přečtěte si o nás několik informací …

 

Naše mateřská škola, neoficiálně nazývaná „U Koníčka“, má celkem 4 třídy ve dvou samostatných budovách. Nyní je v mateřské škole zapsáno celkem 112 dětí.

Všechny 4 třídy jsou částečně věkově smíšené Ve dvou třídách jsou děti 4,5 – 6,5 leté, v dalších dvou děti 3 – 4,5 leté. Třídy jsou rozděleny podle barev:

Horní budova

Modrý koníček           -starší děti

Žlutý koníček             -mladší děti

Dolní budova

Červený koníček        -mladší děti

Zelený koníček           -starší děti

S dětmi pracuje v současné době 7 plně kvalifikovaných učitelek, jedna paní učitelka letos dokončuje studium speciální pedagogiky v bakalářském programu. O čistotu a pořádek se nám starají 2 paní uklizečky a obědy vaří a svačiny připravují 2 paní kuchařky v moderně zařízené školní kuchyni.. 

Vzdělávání předškolních dětí probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání “Naše Země kulatá je“, který byl vytvořen dle státního Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vzdělávání probíhá formou projektů, což umožňuje učitelkám věnovat se jednomu tématu delší dobu na všech věkových úrovních. Projektové a prožitkové „vyučování“ umožňuje samostatnou práci s různými věkovými skupinami tak, aby na děti byly kladeny nároky přiměřené věku. Každá věková skupina plní úkoly přiměřené svému věku a schopnostem a samozřejmě s ohledem na individualitu každého dítěte. Zvláštní pozornost je věnována dětem předškolním a dětem s odkladem školní docházky.

Nové děti, které přicházejí do mateřské školy poprvé, procházejí tzv. adaptačním programem.

Jedná se o formu zvykání, kdy dítě dochází do mateřské školy na jednu hodinu a postupně se mu doba pobytu v MŠ prodlužuje. Tato doba je proměnlivá podle potřeb dítěte. Adaptační program a jeho průběh je domluven vždy přímo s učitelkami na třídě.

 

K samotnému zápisu nemusíte dítě připravovat. Znalosti barev, básniček, říkadel, kreslení atd. nevyžadujeme. Laskavým způsobem dítě na vstup do MŠ připravte. Školkou dítě nestrašte.

Tříleté dítě by mělo před nástupem do MŠ umět:

-          reagovat na své jméno a pokyn

-          částečně se obléknout a svléknout, nebo se o to alespoň snažit (dětem s oblékáním a svlékáním pomáháme, ale postupně s věkem dítěte podporujeme jeho samostatnost), obout boty – tkaničky uvážeme ☺

-          poznat si své věci

-          alespoň částečně komunikovat se svým okolím

-          udržovat hygienu (bez plen)

-          umýt si ruce, utřít

-          smrkat (částečně s dopomocí)

-          samostatně jíst lžící

 

Provoz MŠ od 6,00 do 16,00 hod. Během jarních a letních prázdnin bývá provoz omezen pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Během vánočních svátků je provoz přerušen.

 

Za předškolní vzdělávání se vybírá úplata ve výši 420,- Kč měsíčně. Úplatu neplatí děti v posledním ročníku prvních 12 měsíců vzdělávání. Při odkladu školní docházky je opět platba v dané výši zavedena.

Úplatu jsou povinni platit i rodiče dětí, které nastoupí do mateřské školy během roku, a to od 1. září včetně. Po prvním nástupu dítěte do MŠ se platí úplata v plné výši, i když dítě do mateřské školy v daný měsíc nedochází. Pokud je dítě omluveno na celý kalendářní měsíc, může být úplata na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte snížena  na polovinu. Úplata, stejně jako stravné, se platí inkasem z vašeho účtu.

Za stravné zaplatíte:    7,- Kč  dopolední svačina

                                  18,- Kč  oběd    

                                   6,- Kč  odpolední svačina

Celkem:                     31,- Kč denně   

Děti s odkladem školní docházky, tj. děti, které během docházky do MŠ dovrší věku 7 let, platí zvýšenou taxu za dopolední svačinu 8,- Kč a za oběd 20,- Kč, tedy celkem 34,- Kč za celodenní stravu.

Děti si nemohou do mateřské školy donášet vlastní jídlo a stravují se vždy, pokud jsou v době podávání jednotlivých jídel přítomny v mateřské škole (pokud jde dítě v daný den po obědě domů, je třeba ráno oznámit paní učitelce a odpolední svačina bude odhlášena, není možno brát svačinu na cestu domů).

 

Děti do MŠ potřebují:

bačkory

tepláky nebo kraťasy na převlečení (chlapci) – dle uvážení

elasťáky nebo sukni(dívky) – dle uvážení

tepláky či jiné převlečení na pobyt venku (na zahradu, aby se děti „mohly umazat“)

náhradní spodní prádlo (malé děti)

pyžamo (podepsané)

hrneček na pitný režim

zubní kartáček, zubní pastu

balík papírových kapesníků (10x10ks)

 

Jídelníčky jsou pravidelně vyvěšovány na chodbách školy a na webových stránkách školy.

Doporučuji pravidelně sledovat webové stránky a nástěnky v šatnách dětí. Jsou tam zprávy o různých akcích, co si děti mají přinést a další aktuální upozornění.

Během roku se konají různé akce, které jsou předem plánovány jak pro školu, tak pro jednotlivé třídy. Divadla bývají pravidelně 1x za měsíc, kdy vybíráme zpravidla 40,- až 50,- Kč a další akce dle aktuální nabídky. 1x do roka vyjíždíme na ozdravný pobyt. Pořádáme společné výlety za poznáním.

Každému dítěti rodiče kupují 1-2 trika s logem školy, každé v hodnotě 135,- Kč.

S dětmi chodíme plavat, popř. bruslit. Máme kroužek angličtiny, flétny, výtvarný a podle zájmu pěvecký sbor. Každoročně též probíhá hudební přípravka pro děti v posledním ročníku MŠ(5-6 leté). Logopedickou nápravu v tomto školním roce provádí 4 logopedické asistentky a 2 logopedické preventistky.

Předškoláci se mohou připravit na vstup do školy s využitím Metody dobrého startu, která je s dětmi v posledním ročníku MŠ procvičována. Společně s rodiči mohou děti navštěvovat logopedicko-jazykový kroužek pod vedením kmenové učitelky školy. Již dva roky je zaveden stimulační program pro předškoláky „Maxík“ pod vedením našich vyškolených učitelek. Děti zde pracují v počtu 5-6 dětí v 3měsíčním programu s aktivní účastí rodičů. V současné době je preferován útlum kroužků v MŠ, neboť všechny činnosti jsou nabízeny a prováděny se všemi dětmi přímo ve vzdělávacím programu každé třídy. Podporujeme u dětí zdravou soutěživost, kde vyhrává každý. Nepreferujeme veřejné soutěže.

 

Přijímací řízení bude probíhat po ukončení řádného zápisu. Všechny žádosti budou posouzeny podle kritérií a ve správním řízení bude rozhodnuto o přijetí nebo případném nepřijetí dítěte do MŠ. Kompletně vyplněné žádosti se přijímají do 7. dne od druhého dne zápisu.  Způsob oznámení přijetí či nepřijetí viz. tiskopis „Přidělení registračního čísla“, který obdržíte při registraci u zápisu.

 

Chcete-li se nás ještě na něco zeptat, kontaktujte nás osobně, nebo na e-mailové adrese:  msress.lovo@seznam.cz

Těšíme se na Vás i Vaše dítě – spokojený dětský úsměv je naší odměnou.

                                                                                              Bc. Zdena Mikynová, ředitelka MŠ

 

 

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola U Koníčka

obrázek
Mateřská škola
Resslova 974/1
410 02 Lovosice


Telefon:
416 535 815
Mobil:
Ředitelka: 731565879
ŠJ-kuchyň: 733507199
Třídy:
Modrý koník: 730154576
Žlutý koník: 730155843
Červený koník: 603 509 831
Zelený koník: 734151861

e-mail:
msukonicka@seznam.cz
jidelna@msukonicka.cz
DS: 4qx45af
č. účtu: 2016790237/0100
IČO: 46772090

NOVINKY

Zábavné odpoledne

clanek
Zábavné odpoledneZábavné odpoledne pro děti, které se se svými r...

Zápis do MŠ na školní rok 2024 - 2025

Vážení rodiče,pokud budete zapisovat dítě do naší mateřské školy „U Koníčka“, je třeba se ...

Předškoláci na 1.ZŠ Lovosice

clanek
V pondělí 11.3.2024 navštívili naši předškoláci ze třídy Zeleného a Modrého koníčka 1.základní školu...

Uzavření MŠ - letní prázdniny 2024

Uzavření školy během hlavních prázdninVážení rod...

Vánoční výzdoba

clanek
I naše mateřská škola už má vánoční výzdobu.

Podzimní tvoření

clanek
V rámci projektu "Podzimní tvoření" určený pro děti a jejich rodiče se naše mateřská škola vyzdobila...

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání - klikni

A Pracovní listy pro předškoláky vhodné pro domácí vzdělávání -

B Pracovní listy-klikni zde

B Pracovní listy-klikni

C Pracovní listy-klikni zde

C Pracovní listy-klikni
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
MŠ U Koníčka, Lovosice

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign